Mobile web

20 template mobile web và responsive website miễn phí tải về

01/11/2014  | 

Bộ sưu tập 20 template responsive website HTML5 và CSS3 tốt nhất dành cho thiết kế web mobile. Đặc biệt, tất cả đều miễn phí.


Bạn lo lắng về trải nghiệm người dùng khi truy cập vào thiết kế web của bạn từ các thiết bị di động như smartphone hay máy tính bảng. Giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng các template responsive [HTML5] và CSS3.


Ở đây, Tạp chí thiết kế web đã thu thập được 20 mẫu template responsive tốt nhất và hoàn toàn miễn phí. Bộ sưu tập web template này không chỉ thích ứng mà còn hỗ trợ cho các thiết bị di động đời cũ. Bạn được tự do tải về và sử dụng miễn phí cho mục đích bất kỳ. Vì vậy, hãy tải về các template này, bắt đầu một trang thiết kế web mobile mới, hoặc làm cho [website] hiện tại của bạn thích ứng và thân thiện hơn với thiết bị di động.


Dưới đây là danh sách 20 template thiết kế web mobile dành cho bạn.


PIX Personal Portfolio Responsive Website Template

PIX Personal Portfolio Responsive Website Template

Tải về: http://w3layouts.com/pix-photography-folio-mobile-website-template


WebWorld Corporate Flat Responsive Template

WebWorld Corporate Flat Responsive Template

Tải về: http://w3layouts.com/webworld-corporate-flat-responsive-web-template


Flat UIKit Responsive Template

Flat UIKit Responsive Template

Tải về: http://w3layouts.com/flat-design-ui-components


Mode Blogging Responsive Template

Mode Blogging Responsive Template

Tải về: http://w3layouts.com/mode-corporate-flat-responsive-web-template


TravelMedia Travel Agency Responsive Web Template

TravelMedia Travel Agency Responsive Web Template

Tải về: http://w3layouts.com/travel-media-travel-guide-mobile-website-template


Mobile Cloud App Responsive Template

Mobile Cloud App Responsive Template

Tải về: http://w3layouts.com/mobile-cloud-app-based-mobile-website-template


LaunchPad Product Showcase Responsive Template

LaunchPad Product Showcase Responsive Template

Tải về: http://w3layouts.com/launchpad-responsive-mobile-website-template


LimeLight Design Studio Responsive Template

LimeLight Design Studio Responsive Template

Tải về: http://w3layouts.com/limelight-download-gallery-responsive-website-template


Metro UIkit web elements Flat Responsive Template

Metro UIkit web elements Flat Responsive Template

Tải về: http://w3layouts.com/metro-tiles-ui-kit-responsive-template


HostCompare Cloud web Hosting Flat Responsive Template

HostCompare Cloud web Hosting Flat Responsive Template

Tải về: http://w3layouts.com/hostcompare-cloud-hosting-flat-responsive-mobile-website-template


Coming Soon Responsive web Template

Coming Soon Responsive web Template

Tải về: http://w3layouts.com/coming-soon-under-construction-responsive-website-template


Classic a Blog Responsive Template

Classic a Blog Responsive Template

Tải về: http://w3layouts.com/classic-blog-responsive-mobile-website-template


WebWorld Corporate Flat Responsive Template

WebWorld Corporate Flat Responsive Template

Tải về: http://w3layouts.com/blog-magazine-flat-responsive-web-mobile-ui-kit


Brighton wedding website Responsive web Template

Brighton wedding website Responsive web Template

Tải về: http://w3layouts.com/brighton-wedding-planner-mobile-website-template


4pets Animals Responsive web Template

4pets Animals Responsive web Template

Tải về: http://w3layouts.com/4pets-animals-pets-mobile-website-template


AppStore Mobile App Flat Responsive Template

AppStore Mobile App Flat Responsive Template

Tải về: http://w3layouts.com/mobile-application-templates/


AutoSwift Ecommerce Responsive web Template


AutoSwift Ecommerce Responsive web Template

Tải về: http://w3layouts.com/auto-swift-automobile-mobile-website-template


Enginery Industry website template

Enginery Industry website template

Tải về: http://w3layouts.com/enginery-industrial-mobile-website-template


Naturex Spa Responsive  Website Template

Naturex Spa Responsive  Website Template

Tải về: http://w3layouts.com/naturex-beauty-parlour-mobile-website-template


Retina Corporate Responsive Template

Retina Corporate Responsive Template

Tải về: http://w3layouts.com/retina-corporate-flat-responsive-web-template


Hy vọng với nguồn tài liệu trên, bạn sẽ dễ dàng lựa chọn một template và bắt đầu dự án thiết kế web mobile của mình.


Xem thêm: 20 mẫu thiết kế web bằng HTML5 và CSS3 miễn phí


Like Tạp Chí Web
comments powered by Disqus