Mỹ thuật web

25 giao diện thiết kế web theo chiều ngang sáng tạo

31/05/2015  | 
Thiết kế web theo chiều ngang để người dùng đọc từ trái sang phải là một trong những cách tạo sự khác biệt. Dưới đây là 25 website có giao diện thiết kế web theo chiều ngang hấp dẫn sẽ làm bạn thích thú.

1. Oh My Gift (http://www.ohmygift.ch/)

thiet-ke-web-1

2. Year in Hashtags (http://yearinreview.hshtags.com/)

thiet-ke-web-2
Year in Hashtags

3. Q&H London (http://qandhlondon.com/)

thiet-ke-web-3
Q&H London

4. LORENZO BOCCHI (http://www.lorenzobocchi.com/en/)

thiet-ke-web-4
Lorenzobocchi

5. Louis Ansa (http://louisansa.com/)

thiet-ke-web-5
Louis Ansa

6. Exelum (http://exelum.com/)

thiet-ke-web-6
Exelum

7. Roadtrips – South Australia (http://roadtrips.southaustralia.com/)

thiet-ke-web-7
Roadtrips – South Australia

8. Moving Islands (http://movingislands.com/en/#/1/)

thiet-ke-web-8
Moving Islands 

9. Daydream Designs (http://www.daydreamdesigns.co.uk/)

thiet-ke-web-9
Daydream Designs

10. Mahuna & Mahuna (http://mahuna.neuralab.net/)

thiet-ke-web-10
Mahuna & Mahuna

11. Travel Alberta Trip Planner (http://tripplanner.travelalberta.com/#/summer/Calgary)

thiet-ke-web-11
Travel Alberta Trip Planner

12. Costume National Scents (http://en.costumenationalscents.com/)

thiet-ke-web-12
Costume National Scents

13. Lois Jeans Autumn-Winter 2013 (http://www.loisjeans.com/aw2013/en/campaign)

thiet-ke-web-13
Lois Jeans Autumn-Winter 2013

14. Cyril Masson Portfolio v2 (http://cyrilmasson.com/)

thiet-ke-web-14
Cyril Masson Portfolio v2

15. House on the Krasina (http://www.domnakrasina.com/en/)

thiet-ke-web-15
House on the Krasina

16. Quatro Folhas (http://quatrofolhas.pt/#)

thiet-ke-web-16
Quatro Folhas

17. Ichance (http://ichance.ru/en/what)

thiet-ke-web-17
Ichance 

18. Guillaume JUVENET (http://www.guillaumejuvenet.com/#project)

thiet-ke-web-18
Guillaume JUVENET

19. Heart of Arctic (http://heartofthearctic.ca/)

thiet-ke-web-19
Heart of Arctic

20. WWF (http://assets.wwf.org.uk/custom/foodstory/)

thiet-ke-web-20
WWF

21. We Make Games (http://www.wemakegames.co/)

thiet-ke-web-21
We Make Games

22. Akita (http://akita.co.uk/movement-of-data/#start)

thiet-ke-web-22
Akita 

23. 25 Years of the Internet (https://onyx.net/25-years-of-the-internet)

thiet-ke-web-23
25 Years of the Internet

24. ATL (http://appliancetecltd.com/)

thiet-ke-web-24
ATL

25. Zack Batsaikhan (http://www.batzaya.net/)

thiet-ke-web-26
Zack BatsaikhanLike Tạp Chí Web
comments powered by Disqus