Mobile Web (Thiết kế web di động)

Thiết kế web di động nghĩa là truy cập vào [World Wide Web] thông qua việc sử dụng các trình duyệt [Internet] từ thiết bị di động cầm tay chẳng hạn như [Smartphone] hay máy tính bảng... bằng việc kết nối mạng mobile hoặc wifi không dây.

By English

The mobile web refers to access to the world wide web, i.e. the use of browser-based Internet services, from a handheld mobile device, such as a smartphone or a feature phone, connected to a mobile network or other wireless network.

Like Doanh nhân số