Above the Fold (Phần thông tin người dùng có thể nhìn thấy mà không cần cuộn chuột)

About the fold đề cập đến một phần của trang web có thể nhìn thấy trên màn hình trước khi người dùng cuộn chuột xuống xuống phía dưới trang web. Trong thiết kế web, một phần của [website] là above the fold là điểm nhấn quan trọng để tạo ấn tượng cho người xem trong lần đầu tiếp xúc.  Do vậy, nội dung, hình ảnh và màu sắc trong About the fold phải hay, bắt mắt và làm cho người dùng muốn tìm hiểu thêm về website

By English

Referring to the part of the web page that is visible on-screen before the user scrolls down.
The term was originally used with reference to newspapers, where the newspaper would be folded and placed on a news stand. The visible part of the paper (above the fold) is what sells the paper.

In web design, the part of the site that is above the fold has the same function. There must be enough content of interest above the fold to make the user want to dig deeper.

Like Doanh nhân số