Adapter card (Cạc mở rộng)

Mạch in được tăng cường các chức năng của một thành phần thuộc một đơn vị hệ thống và/ hoặc cung cấp các kết nối cho các thiết bị ngoại vi. Còn được gọi là Card mở rộng.

By English

Circuit board that enhances the functions of a component of a system unit and/or provides connections to peripherals. Also called expansion card.

Like Doanh nhân số