ADN (Mạng kỹ thuật số nâng cao)

ADN là từ viết tắt của Advanced Digital Network. Mạng này phụ thuộc vào một dòng dịch vụ kỹ thuật số cá nhân. Nó truyền tải thông tin theo chuỗi đồng bộ tự nhiên. Việc truyền tải xảy ra thông qua một đường truyền bốn dây kép hoàn chỉnh. ADN bao gồm các tính năng khác nhau: chế độ tải không nhất quán, cấu hình mạng được kiểm soát bởi các thuê bao, mạng lưới kiểm soát cũng như mạng dự đoán. Dòng ADN mang 56k bit mỗi giây. Dịch vụ ADN được thực hiện bởi một hợp đồng cho thuê hoặc dòng cho thuê. Dòng được thiết kế để sử dụng với một điểm kết nối điện cho phép nó được sử dụng hiệu quả hơn.

By English

This network depends on a private digital service line. It conveys synchronous serial information that is private of nature. Conveyance occurs through a complete duplex four-wire line. ADN comprises of various features: non-consistent speed modes, a network reconfiguration that is controlled by the subscriber, network control as well as network diagnostics. The ADN line carries 56k bits per second. ADN services are carried by a leased or rented line. The line is designed to be used with one connection power point which enables it to be used more efficiently.

Like Doanh nhân số