Alexa

Alexa Internet, Inc là một công ty chi nhánh của Amazon.com, nổi tiếng vì trang cung cấp thông tin về lưu lượng truy cập đến các [website] khác. Hiện nay Alexa là trang web uy tín nhất trong trong việc thống kê và thông tin về lưu lượng truy cập website, bao gồm thông tin của 30 triệu website trên toàn cầu và có hơn 8,8 triệu lượt người truy cập hàng tháng.

By English


Alexa Internet, Inc. is a California -based subsidiary company of Amazon.com which provides commercial web traffic data.As of 2014, Alexa provides traffic data, global rankings and other information on 30 million websites, and its website is visited by over 8.8 million people monthly 

Like Doanh nhân số