Amaya

Một mã nguồn mở của trình soạn thảo trình duyệt web từ [W3C], được sử dụng để thúc đẩy những ý tưởng tiên tiến trong thiết kế trình duyệt. 

By English

An open source web browser editor from W3C, used to push leading-edge ideas in browser design.

Like Doanh nhân số