ASX

ASX là từ viết tắt của ASF Streaming Redirector. Một định dạng [XML] để lưu trữ thông tin về các tập tin [ASF]. Phát triển bởi Microsoft cho Windows Media.

By English 

An XML format for storing information about ASF files. Developed by Microsoft for Windows Media.

Like Doanh nhân số