AVI

AVI là từ viết tắt của Audio Video Interleave. Định dạng tập tin cho các tập tin video. Công nghệ nén video được phát triển bởi Microsoft. 

By English 

File format for video files. Video compression technology developed by Microsoft.

Like Doanh nhân số