Bandwidth (băng thông)

Tiếng Việt được gọi là Băng thông. Đây là một trong những chỉ số quan trọng nhất mà khi mua host bạn cần chú ý đến. Ví dụ trang web của bạn có dung lượng là 200 Kb, khi người đọc mở trang của bạn lên, băng thông của bạn sẽ mất đi 200 Kb. Nếu trang web đó được mở ra 5000 lần, thì bạn sẽ mất đi 1Gb bandwidth. Đây là một chỉ số quan trọng, bởi vì nếu trang web của bạn có đông người xem và sử dụng vượt quá mức băng thông cho phép. Công ty host của bạn sẽ bắt bạn trả một khoản tiền phạt cho số lượng băng thông bạn dùng quá. Do vậy, khi thấy trang web của bạn có nguy cơ bị hết băng thông, bạn nên nâng cấp nên plan khác để có nhiều băng thông hơn.

By English

The maximum amount of data that a connection can transfer. Web hosting companies generally limit the allowed bandwidth per account per month, for example, a web site may transfer 100GB of data per month.

Like Doanh nhân số