Baud

Số ký hiệu mỗi giây được gửi qua một kênh.

By English

The number of symbols per second sent over a channel.

Like Doanh nhân số