Below the fold (Bên dưới nếp gấp)

Nếp gấp trong thiết kế [website] là vị trí trên một trang web, nơi mà phần lớn các trình duyệt xem trang sẽ bắt đầu di chuyển. Khác với [above the fold] (bên trên nếp gấp), yếu tố được định vị là ""Bên dưới nếp gấp"" sẽ không được nhìn thấy khi tải trang đầu tiên. Và một số người tin rằng điều quan trọng là thiết kế các trang web là không được di chuyển, hoặc giữ thông tin chỉ ít quan trọng bên dưới nếp gấp. 

Vị trí của nếp gấp phụ thuộc vào kích thước màn hình và kích thước của các cửa sổ trình duyệt. Để xác định đâu là nếp gấp cho trang web của bạn, bạn cần phải xác định độ phân giải và kích thước cửa sổ trình duyệt mà khách hàng của bạn đang truy cập vào. Dưới đây là một số vị trí chung của các nếp gấp tùy vào các kích thước trình duyệt khác nhau: 

640 x 480 nếp gấp nằm vào khoảng 310 pixel dọc
800 x 600 nếp gấp nằm vào khoảng 430 điểm ảnh dọc
1024 x 768 nếp gấp nằm vào 600 pixel dọc
1200 x 1024 nếp gấp nằm vào 850 pixel dọc
1600 x 1200 nếp gấp nằm vào 1030 pixel dọc

Like Doanh nhân số