Bitrix intranet (Cổng thông tin doanh nghiệp)

[Bitrix] Intranet là giải pháp quản lý thông tin nội bộ với độ an toàn cao, giải pháp quản lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được thiết kế thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả, trao đổi thông tin liền mạnh, mạng xã hội tích hợp, quản lý công việc và kiến thức. Sản phẩm này cho phép tăng năng suất nhân viên, tạo động lực và nâng cao nhận thức, và linh hoạt hơn cho hoạt động nội bộ. 

Like Doanh nhân số