Bitrix Site Manager (Hệ quản trị nội dung Bitrix)

Bitrix Site Manager(CMS Bitrix) là hệ thống quản trị nội dung web, giải pháp thương mại điện tử và e-marketing mang lại giá trị cao ở tính bảo mật, sự vận hành, chức năng và tính dễ sử dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. CMS Bitrix đã được 60,000 website doanh nghiệp sử dụng và đứng top 3 trong danh sách các hệ CMS thương mại tốt nhất toàn cầu. CMS Bitrix còn là sự lựa chọn hàng đầu của cổng thông tin doanh nghiệp, cửa hàng trực tuyến, website cộng đồng và báo điện tử

Like Doanh nhân số