BPS (Băng thông)

BPS hay còn gọi là [bandwidth] quy định việc mô tả tốc độ truyền tải dữ liệu trên [website].

By English

Term to describe the transmission speed for data over the web.

Like Doanh nhân số