Breadcrumb (Đường link phân cấp)

Trong thiết kế web, thuật ngữ này đề cập đến yếu tố điều hướng trang web, là tập hợp các đường [link] phân cấp giúp người dùng có thể biết được mình đang ở trang nào và từ đó có thể di chuyển thuận lợi từ trang này trang khác trong 1 [website].

Ví dụ: Theo đường dẫn từ trang chủ đến vào các trang khác: Trang chủ> Dịch vụ> Thiết kế Web > Cài đặt Trang.

Nếu một website có cấu trúc phức tạp mà lại không có Breadcrumb thì người dùng dễ lâm vào tình trạng không biết mình đang ở đâu trên trang.

Lợi ích của Breadcrumb

- Giúp người dùng biết được vị trí và di chuyển tốt giữa các trang web

- Giúp Google đánh giá chính xác PR, PA và keyword relation của một trang web.

By English

In web design the term refers to a navigational element at or near the top of the page showing the path within the site from the homepage to the current page. 

For example: Home > Services > Web Design > Order Page. 
 
With each of those elements linked to the corresponding page it gives the user a handy shortcut to navigate back along the path.

Like Doanh nhân số