CDF (Hàm phân phối tích lũy)

CDF là từ viết tắt của Cumulative distribution function. Một ứng dụng [XML] microsoft nhằm tạo ra các kênh hoạt động dựa trên trình duyệt máy tính để bàn.

By English

 A microsoft XML application that creates active channels on the browser desktop.

Like Doanh nhân số