Comment - CSS (Chú thích dòng lệnh trong CSS)

Một chú thích dòng lệnh cho phép mọi người có thể chỉnh sửa [CSS] của bạn nhằm giúp hiểu rõ hơn các phần khác nhau của stylesheet document. Các nhận xét ​​được bỏ qua bởi trình duyệt hoặc phân tích cú pháp.

By English

A comment allows people editing your CSS to understand the different parts of the stylesheet document. The comments are ignored by the [browser] or parser.

Like Doanh nhân số