Cookie

Trong thiết kế web, một cookie là một file văn bản nhỏ được [website] lưu trên máy tính của người dùng. Cookie lưu trữ thông tin về người sử dụng. Trong lần ghé thăm tiếp theo của người dùng trên cùng một website, website sẽ truy xuất các tập tin cookie để truy cập thông tin. Cookies hữu ích trong việc tiết kiệm bit của những thông tin mà người dùng ưa thích.


By English

In web design, a cookie is a small text file that a web site saves on a user's computer. The cookie stores information about that user. On the user's next visit to the same web site, the web site retrieves the cookie to access the information. Cookies are useful for saving bits of information like user preferences.

Like Doanh nhân số