discuz

Discuz! là Diễn đàn được viết trên nền PHP phát triển bởi Comsenz Technology Co., Ltd (tiếng Trung: 康盛创想). Discuz! hỗ trợ chạy trên nền dữ liệu MySQL và PostgreSQL. Đây là mã nguồn Diễn đàn thông dụng nhất tại China.

By English

Discuz! is Internet forum software written in PHP and developed by Comsenz Technology Co., Ltd (Chinese: 康盛创想). It supports MySQL and PostgreSQL databases. It is the most popular Internet forum program used in China

Like Doanh nhân số