DNS

Là chữ viết tắt của [Domain] Name System. Nói dễ hiểu thì mỗi máy tính trên mạng nó sẽ có một địa chỉ IP nhất định với dãy số tựa như: 155.70.56.132. Tất nhiên để nhớ được dãy số này rất khó, cho nên DNS giúp bạn thay vì phải gõ số sẽ gõ dạng chữ dễ nhớ hơn nhiều như vivicorp.com.

Khi mua host bạn sẽ được biết địa chỉ DNS của host mình là gì. Đây là thông tin quan trọng dùng để thiết lập quan hệ với tên miền. Nó thường có dạng như:
NS1.yahoo.com, NS2.yahoo.com. Khi muốn domain của bạn hoạt động với web [Host], bạn chỉ cần điền vào ô DNS địa chỉ DNS của web host.    

Like Doanh nhân số