Domaining (Kinh doanh tên miền)

Mô tả các hoạt động liên quan đến kinh doanh tên miền. Domaining đã trở thành một nghề nghiệp, với nhiều nhà kinh doanh mua bán tên miền toàn thời gian.


By English

Describes the activities related to trading in domain names. Domaining has become an occupation, with many entrepreneurs buying and selling domains full-time.

Like Doanh nhân số