E-commerce (Thương mại điện tử)

Tên gọi chung cho các hoạt động thương mại trên [Internet].

Các [website] thương mại điện tử là website bán các sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến, đòi hỏi phải có cổng thanh toán và (thường là) một giỏ mua hàng. 


By English

A collective name for commercial activity on the Internet.

E-commerce web sites are web sites that sell products or services online, requiring a payment gateway and (usually) a shopping cart.

Like Doanh nhân số