Evelator pitch (Nghệ thuật rao thang máy)

Một phiên bản ngắn trong lời chào hàng của bạn - đủ ngắn để nói với một người nào đó trong thang máy trước khi bạn đạt được đích đến của mình. Trong thiết kế web biến thể " elevator pitch" của lời chào hàng thường được sử dụng trên trang đích với mục đích thu hút sự chú ý của khách hàng và làm cho họ tò mò, đủ để click vào những version dài hơn trong lời chào.


By English

A very short version of your sales pitch - short enough to tell it to someone in an elevator before you reach your destination.

In web design the "elevator pitch" variant of the sales pitch is often used on landing pages where the aim is to get the user's attention and make them curious enough to click through to the longer version of the pitch. 

Like Doanh nhân số