Feedback

Một hoặc nhiều link thụật ngữ web không hoạt động ? hoặc định nghĩa chưa đầy đủ? chúng tôi rất vui nếu bạn chọn một trong các cách sau: 
- Viết bình luận trong trang định nghĩa từ khóa đó để thông báo hoặc góp ý cho chúng tôi 
- Tìm kiếm trên Google bằng câu lệnh define:"từ khóa" 
- Thử một trong các thư viện thuật ngữ web khác mà được đề xuất bên dưới. 

Like Doanh nhân số