GIF

GIF (viết tắt của [Graphics] Interchange Format nghĩa là "Định dạng Trao đổi Hình ảnh") là một định dạng tập tin hình ảnh bitmap cho các hình ảnh dùng ít hơn 256 màu sắc khác nhau và các hoạt hình dùng ít hơn 256 màu cho mỗi khung hình. GIF là định dạng nén dữ liệu đặc biệt hữu ích cho việc truyền hình ảnh qua đường truyền lưu lượng nhỏ. Định dạng này được CompuServe cho ra đời vào năm 1987 và nhanh chóng được dùng rộng rãi trên [World Wide Web] cho đến nay.

By English


The Graphics Interchange Format is a bitmapimage format that was introduced by CompuServe in 1987[1] and has since come into widespread usage on the World Wide Web due to its wide support and portability. The format supports up to 8 bits per pixel for each image, allowing a single image to reference its own palette of up to 256 different colors chosen from the 24-bit RGB color space.

Like Doanh nhân số