Internet

Từ thiết kế đầu tiên bởi quân đội Mỹ và được gọi là ARPANET, mạng Internet đã phát triển thành mạng lưới toàn cầu liên kết với các mạng nhỏ hơn.Internet tạo điều kiện cho việc truyền tải dữ liệu và các thông tin liên lạc kỹ thuật số thông qua email, các trang cá nhân.


By English

Originally designed by the US Military and called ARPANet, the Internet has grown to a global network of interconnected, smaller networks. The Internet facilitates data transfer and digital communication through, for example, email and the WWW.

Like Doanh nhân số