JPEG

JPEG là một định dạng ảnh thường sử dụng trong thiết kế web. Định dạng ảnh sử dụng tốt nhất khi muốn khắc họa độ sâu hoặc chứa nhiều màu sắc cũng như hình ảnh

By English

JPEG (Joint Photographic Experts Group) format is an image format that is commonly used in web site design. It's best for images that use gradients or that contain a large number of colors, such as photos

Like Doanh nhân số