JPG

JPG là một trong những phương pháp nén ảnh hiệu quả, có tỷ lệ nén ảnh tới vài chục lần. Tuy nhiên ảnh sau khi giải nén sẽ khác với ảnh ban đầu. Chất lượng ảnh bị suy giảm sau khi giải nén. Sự suy giảm này tăng dần theo hệ số nén. Tuy nhiên sự mất mát thông tin này là có thể chấp nhận được và việc loại bỏ những thông tin không cần thiết được dựa trên những nghiên cứu về hệ nhãn thị của mắt người.

JPG là một loại định dạng hình ảnh thường được sử dụng trong thiết kế web

By English


JPG is a commonly used method of lossy compression for digital images , particularly for those images produced by digital photography .The degree of compression can be adjusted, allowing a selectable tradeoff between storage size and image quality. JPG format is an image format that is commonly used in web site design.

Like Doanh nhân số