Keyword (Từ khóa)

Trong việc tối ưu các công cụ tìm kiếm, thuật ngữ từ khóa đề cập đến các từ mà khách hàng tiềm năng sử dụng nó để tìm đến website của bạn. Nắm được các từ khóa được nhiều người sử dụng là một phần quan trọng trong việc lên kế hoạch cho chiến dịch tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm.


By English

In search engine optimization, the term keyword refers to words that potential visitors to a site would use in a search. Understanding what keywords users are most likely to use is a crucial component of planning a search engine optimization campaign.

Like Doanh nhân số