Mailing list (Danh sách gửi thư)

Được biết đến như một danh sách các thuê bao nhận tin, danh sách gửi thư là một danh sách các địa chỉ email của những người đăng ký vào một bản tin email cụ thể.


By English

Also known as a newsletter subscriber list, a mailing list is a list of email addresses of people who subscribed to a particular email newsletter.

Like Doanh nhân số