Malware (Phần mềm độc hại)

Phần mềm độc hại (malware là sự ghép của hai chữ malicious và [software]) là một loại phần mềm hệ thống do các tay tin tặc hay các kẻ nghịch ngợm tạo ra nhằm gây hại cho các máy tính. Tùy theo cách thức mà tin tặc dùng, sự nguy hại của các loại phần mềm ác ý có khác nhau từ chỗ chỉ hiển thị các cửa sổ hù dọa cho đến việc tấn công chiếm máy và lây lan sang các máy khác như là virus trong cơ thể của các sinh vật.

By English

Malware, short for malicious software, is any software used to disrupt computer operation, gather sensitive information, or gain access to private computer systems. It can appear in the form of executable code, scripts, active content, and other software. 'Malware' is a general term used to refer to a variety of forms of hostile or intrusive software

Like Doanh nhân số