MP3

MP3 là một tiêu chuẩn để lưu trữ, nén và truyền các file âm thanh kỹ thuật số. Phát triển vào năm 1988 bởi Leonardo Chiariglione ở Đức, những tuyên bố về MP3 trở nên nổi tiếng bởi tỉ lệ nén của nó. MP3 nén các file âm thanh với tỷ lệ 12:1, làm cho nó trở nên lý tưởng hơn cho việc sử dụng sau này trên trang web.


By English

MP3 defines a standard for storing, compressing and transmitting digitial sound files. Developed in 1988 by Leonardo Chiariglione in Germany, MP3's claim to fame was its compression ratio. MP3 compresses sound files at a ratio of 12:1, making it ideal for later use on the Web.

Like Doanh nhân số