Netscape

Netscape là tên gọi chung của một loạt các trình duyệt web ban đầu được sản xuất bởi công ty Netscape, ví dụ như [Netscape Navigation]. Những trình duyệt này rất phổ biến trong những năm đầu tiên của [World Wide Web]. Nhưng sau cuộc chiến trình duyệt đầu tiên, chúng bị mua lại bởi Internet Explorer.

By English

The browser from the company Netscape. The most popular browser for many years. Today IE has the lead.

Like Doanh nhân số