One-click shopping (Cú nhấp chuột mua sắm)

Đây là một phát minh của Amazon.com, mua hàng bằng một cú nhấp chuột cho phép sự trở lại của khách hàng để mua sắm chỉ với "một cú nhấp chuột" mà không cần phải sử dụng giỏ mua hàng ([shopping cart]).

By English

An invention of Amazon.com, one-click shopping allows returning customers to shop with "one click", without the need to use a shopping cart. 

Like Doanh nhân số