Opera (web browser) (Trình duyệt web Opera )

Opera là một trình duyệt web và cũng là một bộ phần mềm [Internet] được phát triển bởi Opera Software, hiện được hơn 350 triệu người sử dụng trên thế giới (với hơn 270 triệu người dùng trên phiên bản di động) vào tháng 12 năm 2013. Trình duyệt này bao gồm các tác vụ liên quan đến Internet như hiển thị [website], gửi và nhận thư điện tử, tin nhắn trên IRC, quản lý danh sách liên hệ, tải tập tin thông qua BitTorrent và trò chuyện trực tuyến. 

Opera được cung cấp miễn phí cho máy tính cá nhân và điện thoại di động. Opera chạy trên một loạt các hệ điều hành dành cho máy tính cá nhân như Microsoft Windows, Mac OS X, Linux và FreeBDS. Các phiên bản của Opera hiện cũng có mặt cho phép chạy trên các thiết bị sử dụng Maemo, Bada, BlackBerry, Symbian, Windows Phone, Android, iOS và Java ME. 

By English

Opera is a web browser developed by Opera Software. Opera uses the Blink layout engine. Opera runs on Microsoft Windows and OS X operating systems. Users of Linux and FreeBSD operating systems must install earlier versions which have the Presto layout engine. Opera editions are available for devices running the Android, iOS, Symbian, Maemo, Bada, BlackBerry and Windows Mobile operating systems, and Java ME.

According to Opera Software, the browser had more than 350 million users worldwide (more than 270 million users with mobile versions) on December 2013. Opera has been noted for originating many features later adopted by other web browsers. 

Like Doanh nhân số