PageRank (Thứ hạng trang)

Thứ hạng trang là một phép đo lường thuộc quyền sở hữu của Google để xem độ phổ biến của link. Các phép đo lường số lượng và chất lượng của liên kết trỏ đến [website] và sử dụng nó như là một phần của thuật toán xếp hạng. Về lý thuyết, một website Pagerank thứ hạng cao thì sẽ có vị trí tốt hơn trong trang kết quả tìm kiếm ([SERP])

By English

PageRank is Google's proprietary measure for link popularity. It measures the number and quality of links pointing to a site and uses it as part of its ranking algorithm. In theory, the higher the PageRank of a site, the better it performs in search engine results pages (SERP's).

Like Doanh nhân số