Parallax scrolling

Parallax scrolling là một kỹ thuật di chuyển đặc biệt trong đồ họa máy tính, mà trong hình ảnh background di chuyển bằng máy quay chậm hơn với hình ảnh cận cảnh, tạo ra một ảo giác về chiều sâu trong một trò chơi video 2D. Kỹ thuật này phát triển từ kỹ thuật multiplane camera được sử dụng trong phim hoạt hình truyền thống từ những năm 1940 và đã được phổ biến trong game Moon Patrol vào năm 1982 

By English

Parallax scrolling is a special scrolling technique in computer graphics, wherein background images move by the camera slower than foreground images, creating an illusion of depth in a 2D video game and adding to the immersion.[1] The technique grew out of the multiplane camera technique used in traditional animation since the 1940s,[2] and was popularized in the 1982 arcade game Moon Patrol

Like Doanh nhân số