Sandbox (Sàn thao tác thử nghiệm)

Một sàn thao tác thử nghiệm là một khu vực hoạt động (hay nói cách khác là khu vực xử lý) mà các thử nghiệm được tiến hành trước khi hệ thống đi vào hoạt động. Ví dụ, [Paypal], cung cấp một khu vực quản trị web sandbox, nơi họ có thể kiểm tra sự tích hợp của Paypal để vào trang web trước khi nhận đơn đặt hàng thực tế thông qua Paypal.

By English

A sandbox is a play area (or more properly, a staging area) where tests can be conducted before a system goes live. PayPal, for example, offers webmasters a sandbox area where they can test the integration of PayPal into their web sites before taking real orders through PayPal.

Like Doanh nhân số