Screen reader (Trình đọc màn hình)

Screen reader là một ứng dụng phần mềm nỗ lực để xác định và giải thích những gì đang được hiển thị trên màn hình.

By English

A screen reader is a software application that attempts to identify and interpret what is being displayed on the screen. 

Like Doanh nhân số