Social ads (Quảng cáo trang xã hội)

Quảng cáo xã hội là một quảng cáo nhỏ hiển thị trên các [website] truyền thông xã hội. Loại hình này không giống với những loại quảng cáo khác bởi vì loại hình quảng cáo này hiển thị đến bạn xác định được hành vi mua sắm của bạn (hoặc bạn bè) trên các website truyền thông xã hội ([social media]).

By English

Social ads are small advertisements displayed on social media sites. They differ from other ads in that the type of ad displayed to you is determined by your shopping behaviour (or that of your friends) on the social media site.

Like Doanh nhân số