Splash page (Trang quảng cáo đường link)

Một trang ưa thích để giới thiệu [website], thường có chứa [flash] động hoặc đồ họa đẹp mắt cùng với kiểu tin nhắn "Nhập website"

By English

A fancy introductory page to a web site, usually containing Flash animation or fancy graphics and an "Enter Site" type message.

Like Doanh nhân số