Spyware (Phần mềm gián điệp)

Phần mềm gián điệp, còn được dùng nguyên dạng Anh ngữ là spyware, là loại phần mềm chuyên thu thập các thông tin từ các máy chủ (thông thường vì mục đích thương mại) qua mạng [Internet] mà không có sự nhận biết và cho phép của chủ máy. Một cách điển hình, spyware được cài đặt một cách bí mật như là một bộ phận kèm theo của các phần mềm miễn phí (freeware) và phần mềm chia sẻ (shareware) mà người ta có thể tải về từ Internet. Một khi đã cài đặt, spyware điều phối các hoạt động của máy chủ trên Internet và lặng lẽ chuyển các dữ liệu thông tin đến một máy khác (thường là của những hãng chuyên bán quảng cáo hoặc của các tin tặc). Phần mềm gián điệp cũng thu thập tin tức về địa chỉ thư điện tử và ngay cả mật khẩu cũng như là số thẻ tín dụng.

By English

Spyware is software that aids in gathering information about a person or organization without their knowledge and that may send such information to another entity without the consumer's consent, or that asserts control over a computer without the consumer's knowledge."Spyware" is mostly classified into four types: system monitors, trojans, adware, and tracking cookies. Spyware is mostly used for the purposes such as; tracking and storing internet users' movements on the web; serving up pop-up ads to internet users.

Like Doanh nhân số