Tag cloud (Khu vực hiển thị những tag nổi bật)

Một minh họa trực quan của các thẻ/từ quan trọng trên một [website] cụ thể. Nó giúp cho người truy cập nhanh chóng đánh giá nội dung của trang và giúp tập trung các nội dung website cho mục đích [SEO]

By English


A visual representation of the important tags/words on a particular web page. It offers human visitors a way to quickly gauge what the page is about and it helps focus the page content for SEO purposes.

Like Doanh nhân số